Hva lurer du på?

Dekker dere ferie dersom huset mitt er skadet og ubeboelig?

Ja, dersom du har Hus Pluss.

Det kan være en stor påkjenning dersom huset ditt er så skadet at du ikke lenger kan bo der. Dersom du må bo midlertidig utenfor hjemmet i mer enn 4 måneder etter en erstatningsmessig skade spanderer vi reise med overnatting for inntil kr 25 000. Det kan være godt å komme seg litt bort og tenke på noe annet.

Du får selvfølgelig også dekket kostnadene ved å bygge opp huset igjen slik det var, uten fradrag for aldring eller slitasje.

I tillegg dekker vi merkostnader av typen riving og bortkjøring, tiltak du må gjøre pga. offentlige påbud og tapte husleieinntekter.

Tilbake