Hva lurer du på?

Dekker dere skader på huset mitt som er forårsaket av en håndverkerfeil?

Ja, hvis du har Hus Pluss. Hvis håndverker eller entreprenør f.eks. gjør dårlig fundamentering, valg av feil materialer eller for svak konstruksjon, er du forsikret i opptil 10 år mot skader som følger av det. Dette gjelder nå også i våtrom.

Vi dekker skade for inntil kr 500 000 og egenandelen fremkommer i forsikringsbeviset.

Tilbake