Hva lurer du på?

Dekker innboforsikringen husnøkler?

Ja, med vår beste innboforsikring (Innbo Pluss) dekker vi gjenanskaffelse av nøkler som plutselig og uforutsett blir ødelagt/tapt. Vi dekker også ny lås dersom det er nødvendig.

Egenandelen er kr 500.

Tilbake