Hva lurer du på?

Dekkes tannbehandling og kloklipp av husdyrforsikringen?

Forsikringen dekker trekking av tenner som en direkte følge av en erstatningsmessig ulykkesskade. Annen tannbehandling og kloklipp anses normalt som vanlig røkt og pleie, og vil ikke være erstatningsmessig.

Tilbake