Hva lurer du på?

Dekkes tvist med arbeidsgiver av rettshjelpforsikring?

Nei, forsikringen har unntak for tvister som har sammenheng med yrke/erverv.

Tilbake