Hva lurer du på?

Dekkes tvist om arveoppgjør av rettshjelpforsikring?

Nei, det er unntak for tvister som gjelder arv og skifte. Se dine forsikringsvilkår.

Tilbake