Hva lurer du på?

Er det begrensninger ved vanrøkt og mishandling i husdyrforsikringen?

Forsikringen dekker ikke skade som skyldes vanrøkt, mishandling eller at du ikke følger veterinærens anbefalinger.

Tilbake