Hva lurer du på?

Er det noen begrensninger i forsikringssummen for rettshjelp?

Rettshjelpserstatningen er alltid begrenset til den antatte verdien av den økonomiske interessen i saken (dersom denne er lavere enn forsikringssummen). Dette betyr at vi ikke dekker rettshjelputgifter utover den økonomiske verdien av tvisten.

Tilbake