Hva lurer du på?

Får jeg dekket behandlingsutgifter etter en ulykke under ulykkesforsikring?

Ja, forsikringen dekker behandlingsutgifter som følge av en ulykkesskade. Det vi dekker er rimelige og nødvendige utgifter til medisinsk behandling foreskrevet av lege.

Forsikringen dekker derimot ikke utgifter til behandling og opphold i private sykehus eller poliklinikker.

Tilbake