Hva lurer du på?

Hva betyr avkortning?

Avkortning betyr at forsikringsutbetalingen kan bli redusert, for eksempel som følge av at forsikringstaker har vært uaktsom eller ved brudd på sikkerthetsforskriftene.

Tilbake