Hva lurer du på?

Hva betyr egenandel?

Egenandelen er den del av skadekostnaden du selv må stå for. Egenandelen fremkommer av ditt forsikringsbevis og av vilkårene.

Har det skjedd en skade og du vil benytte deg av forsikringen ta kontakt med vår skadeavdeling på 408 06300.

Tilbake