Hva lurer du på?

Hva betyr forsikringstaker?

Forsikringstaker er den personen som inngår forsikringsavtale med oss. Ofte er forsikringstaker også den forsikrede, men ikke alltid. For eksempel kan det være en annen enn forsikringstaker som er den forsikrede i en barneforsikring.

Tilbake