Hva lurer du på?

Hva betyr førsterisiko?

Når bygning eller innbo er forsikret med førsterisiko, er den forsikret inntil det beløpet som er oppgitt i forsikringsbeviset. Det vil si at en eventuell skade vil dekkes opp til forsikringssummen. Dette gjelder selv om det koster mer å erstatte skaden enn det førsterisikosummen var satt til. 

Tilbake