Hva lurer du på?

Hva betyr fullverdi?

Fullverdi brukes om dekningen for husforsikring/hytteforsikring og betyr at bygningen er forsikret for det beløpet det vil koste å gjenoppføre tilsvarende bygning. Ved en totalskade får du dekket det det koster å bygge opp huset igjen slik det var, uten fradrag for aldring eller slitasje. Du får også dekket merkostnader av typen riving og bortkjøring, tiltak du må gjøre pga. offentlige påbud, tapte husleieinntekter og oppfylling av pulverapparat.

 

Fullverdi er ikke det samme som markedsverdi av boligen.

Tilbake