Hva lurer du på?

Hva dekkes ved dødsfall under husdyrforsikringen?

Forsikringssummen fremkommer av ditt forsikringsbevis. Erstatning gis der ditt dyr dør eller om det må avlives på grunn av sykdom/ulykke, når dette er gjort av dyrevernmessige hensyn. Dette må bekreftes av veterinær.

Spesielle regler gjelder ved visse medfødte sykdommer. Se dine forsikringsvilkår.

Tilbake