Hva lurer du på?

Hva dekkes ved veterinærbehandling?

Behandling og undersøkelse av veterinær etter sykdom eller ulykkeskade.

 

Spesielle regler kan gjelde ved visse sykdommer og hunderaser. Se dine forsikringsvilkår.

 

Forsikringssummen for behandling er kr 30 000, med mindre annet fremkommer i forsikringsbeviset. Forsikringssummen gjelder som maksimal erstatning for alle skader (ulykke, sykdom/diagnose) per forsikringsår.

For utgifter som skyldes samme skadetilfelle og pådras over flere forsikringsår dekkes kun opp til forsikringssummen som gjaldt på skadedagen.

Tilbake