Hva lurer du på?

Hva er ansvarsforsikring på bil? (Næringsforsikring)

Trafikkansvarsforsikring er obligatorisk for alle eiere av motorkjøretøy i Norge. Den dekker skade både på personer, på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander. Rettshjelp inngår i forsikringen. Den dekker utgifter til advokat og lignende hvis du som eier eller fører av kjøretøyet blir part i en tvist etter gjeldende rett.

Les mer om ansvarsforsikring for næringskjøretøy 

Tilbake