Hva lurer du på?

Hva er Cyberkriminalitet eller datakriminalitet?

Cyber- eller datakriminalitet er lovbrudd hvor gjerningsmannen bruker IT som virkemiddel for å ramme bedrifter, oftest med økonomisk vinning som formål. Typisk er hacking og virusangrep.

Datakriminalitet kan påføre bedriften

 

  • Store økonomisk tap ved at data forsvinner eller blir misbrukt
  • Skade på bedriftens datanettverk ved at uvedkommende får tilgang
  • Trussel om utpressing eller videresalg av data
  • Krenkelse av beskyttet design eller misbruk av varemerket

Les mer om Cyberforsikring

Tilbake