Hva lurer du på?

Hva er definisjonen på naturskade?

Med naturskade/-ulykke menes hendelser som direkte forårsakes av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd eller lignende. Dette er definert i naturskadeloven.

Andre klimatiske årsaker enn ovennevnte som for eksemepl lyn, frost, snøtyngde og regn er ikke omfattet av naturskadeforsikringen.

For at du skal ha rett til dekning for naturskade må du ha brannforsikret den berørte bygningen eller innboet/løsøret.

Les mer på www.naturskade.no.

Tilbake