Hva lurer du på?

Hva er dekket av behandling i helseforsikringen?

Følgende behandling er dekket av helseforsikringen for din bedrift

  • Undersøkelse, diagnostisering, bildediagnostikk.
  • Operasjoner inklusiv pre- og postoperativ behandling og nødvendige etterkontroller, herunder fysikalsk rehabilitering.
  • Utgifter til nødvendige undersøkelser, tester og prøver.
  • Medisiner og utstyr forbrukt under behandlingen på sykehuset/klinikken.
  • Medisinske hjelpemidler som er en integrert del av kroppen.
  • Reise- og oppholdsutgifter når avstand er 150 km en vei, også til ledsager hvis det er vurdert som nødvendig.
Tilbake