Hva lurer du på?

Hva er en tvist?

Med tvist menes at et konkret krav er fremsatt og bestridt/avvist.

Tilbake