Hva lurer du på?

Hva er forsikringspolise?

Forsikringspolise er et dokument som blant annet angir opplysninger om avtaleperiode, forsikringsobjekt, forsikringssum, type forsikring, pris og de viktigste egenandeler. 

Vi kaller gjerne også forsikringspolise for forsikringsavtale eller forsikringsbevis. 

Tilbake