Hva lurer du på?

Hva er sikkerhetsforskrifter?

Sikkerhetsforskrifter er spesielle anvisninger som må følges for å begrense muligheten for at du skal bli utsatt for tyveri eller skade. Dersom du ikke har fulgt disse, risikerer du at din erstatning blir satt ned eller faller bort.

Nedsettelse av erstatning omtales som ”avkortning”. Hvor stor avkortningen blir i den enkelte sak, avhenger av hvor grov din forsømmelse har vært. Codan forholder seg til den avkortningsnorm som følger av nemnds- og rettspraksis.

 

Tilbake