Hva lurer du på?

Hva er vilkårsgaranti?

Med Pluss-forsikring fra Codan er du garantert like gode eller bedre vilkår enn du hadde i forrige forsikringsselskap, i to år fra du flytter forsikringen til oss. Dekker ditt forrige selskap noe som ikke omfattes av våre vilkår, dekker vi også en slik skade.

 

Vilkårsgaranti gjelder for følgende forsikringer:

 

- Bilforsikring Pluss

- Reiseforsikring Pluss

- Innboforsikring Pluss

- Husforsikring Pluss

- Fritidshus-/hytteforsikring Pluss

 

Vilkårsgaranti dekker ikke

 

- Egenandeler/egenandelskonto, selvvalgte forsikringssummer eller dekninger og bonusberegning på bilforsikring

- Spesielle utvidelser og tilleggsdekninger som går utover vanlige vilkår, f. eks. utvidet mobiltelefondekning

- Forsikringer tilknyttet kredittkort eller spesielle dekninger tilknyttet medlemskap i foreninger/forbund

- Betalingsbeskyttelseforsikring (PPI)

Tilbake