Hva lurer du på?

Hva gjør at man blir ansvarlig for en skade?

For at du skal bli erstatningsansvarlig for en skade, må det foreligge et såkalt ”ansvarsgrunnlag”. Etter norsk rett er man erstatningsansvarlig for skader man forårsaker som følge av at man har utvist uaktsomhet (at man er "uforsiktig").

Ved vurderingen av om det foreligger ansvar, ser vi om de alminnelige betingelser for erstatningsansvar er oppfylt. Det blir vurdert om det foreligger uaktsomhet i forbindelse med hendelsen og om det eventuelt fantes et handlingsalternativ. Skader som oppstår ved overlegg (en villet handling) vil ikke dekkes av forsikringen.

Tilbake