Hva lurer du på?

Hva gjør jeg hvis barnet mitt har forårsaket skade?

Når skaden har inntruffet, anbefaler vi at du samler inn bevis. Ta bilder og noter kontaktinformasjon til eventuelle vitner, dersom dette er mulig.

Meld inn alle skadesaker barnet ditt/du er involvert i til oss, uavhengig av hvem du mener er ansvarlig for skaden. Da kan vi raskt hjelpe deg og fortelle deg hva som skjer videre i saken.

Når vi har mottatt din informasjon vil vi i samråd med deg vurdere om barnet kan holdes ansvarlig. Har du din innboforsikring hos oss vil vi bistå deg i saken, da en slik type sak behandles under din innboforsikring.

Mottar du et krav om erstatning, ønsker vi at du informerer oss om dette og oversender kopi av kravet. 

 

Tilbake