Hva lurer du på?

Hva gjør jeg hvis mitt dyr blir sykt eller skadet?

Hvis ditt husdyr blir sykt, skadet ved ulykke eller viser sløvhet eller avmagring, må du straks å tilkalle veterinær og ellers gjøre det du kan for å hjelpe og begrense plagene/skaden. Dyret skal holdes under oppsyn av veterinær og veterinærens anvisning skal følges under hele sykdomsperioden. Hvis du har husdyrforsikring må skaden meldes til oss så fort som mulig. Meldefrist er senest 1 år etter at skaden/sykdommen inntraff. Se for øvrig dine vilkår for fullstendige regler.                                                    

Tilbake