Hva lurer du på?

Hva må jeg gjøre hvis jeg må avbestille en reise?

Du må straks melde fra til flyselskap, reisearrangør og hotell. Det er viktig at du sjekker hvor mye du får tilbakebetalt fra der du har bestilt reisen. Flybillettenes skatter og avgifter skal refunderes direkte fra flyselskapet, dersom du ikke kan benytte flybilletten, eller ikke møter opp. Dette beløpet dekkes ikke av reiseforsikringen.

Det skal også foreligge dokumentasjon (legeattest) der det fremgår at du frarådes å reise.

 

Under 5.2 i vilkårene finner du hva som omfattes av avbestillingsforsikringen.

Tilbake