Hva lurer du på?

Hva menes med byggeår på hus?

Med byggeår menes året huset ble oppført. Opprinnelig byggeår skal alltid oppgis ved prisberegning eller kjøp av husforsikring. Dette gjelder selv om bygget er rehabilitert eller påbygget.

Tilbake