Hva lurer du på?

Hva menes med helt arbeidsfør?

Å være helt arbeidsfør betyr at du jobber i full stilling (100%).

Tilbake