Hva lurer du på?

Hva menes med påbud i erstatningssammenheng?

En bygningsforsikring vil kunne dekke offentlige påbud som oppstår på grunn av en erstatningsmessig skade. Det fremkommer av dine vilkår hvilke beløpsgrenser og regler som gjelder for dette. Såkalte ”latente påbud”, som kunne blitt gitt uavhengig av skadehendelsen, er ikke dekningsmessige.

Slike påbud oppstår som regel kun der det er en totalskade på bygning eller når skaden er så stor at det blir et krav fra det offentlige om hovedombygging.

Tilbake