Hva lurer du på?

Hva skjer dersom min yrkesskade har oppstått i forbindelse med en trafikkulykke? Hvem vil behandle saken min da?

Dersom yrkesskaden har oppstått i en trafikkulykke vil skaden være omfattet av 2 ansvarsforsikringer. Du vil ikke ha krav på dobbel erstatning, men være sikret oppgjør etter den forsikringen som gir deg høyest samlet erstatning.

Erstatningssaken din vil normalt bli behandlet av bilforsikringsselskapet, som utbetaler erstatning på vegne av begge dekninger.

Tilbake