Hva lurer du på?

Hvem gjelder innboforsikringen for?

Innboforsikringen gjelder for forsikringstaker og dennes ektefelle/samboer med felles adresse i Folkeregisteret.

Innboforsikringen gjelder også for barn som bor hjemme, eller barn som grunnet utdanning eller førstegangstjeneste bor utenfor hjemmet, så fremt barnet ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret.  

Tilbake