Hva lurer du på?

Hvem gjelder reiseforsikringen for?

Er du privatkunde i Codan gjelder reiseforsikringen  for den som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringstaker). En familieforsikring gjelder også for husstanden, det vil si ektefelle/samboer med samme folkeregistrerte adresse som forsikringstaker. Barn er omfattet av familieforsikring frem til første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år, forutsatt at barnet har samme folkeregistrerte adresse som en av sine foreldre.

Med Reise Pluss er også barne- og oldebarn som er med på reisen inkludert.

De forsikrede må være fast bosatt i Norge, ha som mål å returnere til Norge etter reisen og være medlem av Norsk Folketrygd.

Tilbake