Hva lurer du på?

Hvilke henvisnings- og behandlingskriterier gjelder for helseforsikringen?

  • De ansatte må ha henvisning fra lege eller annet helsepersonell med henvisningsfullmakt.
  • Henvisning til konsultasjon hos legespesialist må inntreffe i forsikringstiden.
  • Behandlingsmetode må være alminnelig akseptert i det norske medisinske fagmiljø, og tilbys i det offentlige norske helsevesen.
  • Behandlingen skal være individuell, kvalitativ og målrettet for å forbedre funksjonsevne og/eller sykdom skade.
  • Behandler/behandlingsinstitusjon kan være privat eller offentlig i Norge eller Europa.

Finn ut mer om helseforsikring til ansatte for din bedrift

Tilbake