Hva lurer du på?

Hvor finner jeg informasjon om husdyrforsikring?

Hos oss kan du forsikre hund eller rasekatt.

Dyret må være eldre enn 2 måneder for at vi kan tegne forsikring. Har dyret ikke vært forsikret hos annet selskap tidligere er den øvre grensen for å tegne forsikring 6 år. Er dyret forsikret hos annet forsikringsselskap og du ønsker å flytte forsikringen til oss kan du gjøre dette så lenge dyret ikke er eldre enn 8 år.

Husdyrforsikringen opphører ved hovedforfall det året dyret blir 10 år.

Selges dyret eller avhendes på annen måte, opphører forsikringen straks dyret går over i en annens besittelse. Du må her gi oss beskjed dersom forsikringen skal sies opp i forbindelse med salg, slik at vi får avsluttet forsikringen. Du kan gi oss beskjed på e-post.

For å tegne forsikring på husdyr hos oss må du ha minimum tre forsikringer inkludert husdyrforsikringen, og minst en av forsikringene må være forsikring for bil eller boenhet.

Les mer om husdyrforsikring

 

Tilbake