Hva lurer du på?

Hvor gjelder båtforsikringen min?

Båtforsikringen dekker fartsområdet 50 - 70° N, 0-25°  Ø, unntatt Russland og Baltikum om ikke annet er avtalt.

Fartsområdet omfatter utover dette norske farvann over 70° N inntil 12 nautiske mil fra Norges kyst.

Fra 1. juni til 15. august er fartsområdet utvidet til 6° V + Torshavn på Færøyene.

Tilbake