Hva lurer du på?

Hvor lang tid tar det fra jeg melder inn en personskadesak til den er ferdig behandlet?

Dette vil avhenge av hva slags type sak du melder inn og hvilken dokumentasjon vi har behov for. For småskader tar det 1-2 måneder, og ofte tar det mindre tid enn dette dersom vi får inn all informasjon vi trenger raskt. Gjennomsnittlig behandlingstid for litt større saker, er 3-4 måneder. Den tiden trenger vi for å innhente opplysninger fra deg, legen din og NAV. Basert på disse opplysningene vurderer vi om du oppfyller nødvendige betingelser for utbetaling fra oss.

Tilbake