Hva lurer du på?

Hvor lang tid tar det fra jeg melder skaden til jeg får oppgjør?

Dette vil avhenge av skadens omfang og alvorlighetsgrad og vil derfor vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle. Du kan ta direkte kontakt med din skadebehandler eller ringe oss på 408 06300 dersom du lurer på saksgangen i akkurat din skadesak.

Tilbake