Hva lurer du på?

Hvordan anmelder jeg en tyveri av bil, hærverk på bil med mer, til politiet?

Du skal melde fra til din nærmeste politistasjon hvis du blir utsatt tyveri eller du oppdager hærverk. Dette skal du gjøre før/samtidig med at du melder inn saken til oss.

Finn nærmeste politistasjon eller ring 02800.

Det er viktig å vite at politiet sjelden eller aldri tar stilling til hvem som er ansvarlige i skadesaker, deres jobb er kun å utrede en skadehendelse og sikre bevis. Det er derfor alltid til stor hjelp ved skadesaksbehandlingen om de involverte i fellesskap fyller ut og undertegner dokumentene (skademeldingen) som er nødvendige for skadesaksbehandlingen, selv om politiet har vært på skadestedet.

Tilbake