Hva lurer du på?

Hvordan opparbeider jeg bonus?

Du opparbeider deg bonus ved å kjøre skadefritt, og jo lenger du kjører skadefritt jo høyere bonus får du. Bonusordningen er til for å belønne skadefri kjøring. Startbonus er 50 % og den øker for hvert år dersom du kjører skadefritt. Høyeste bonus du oppnår er 75 % 6 år.     

Bonus opparbeides for hvert enkelt kjøretøy og følger kjøretøyets eier/den forsikringen er registrert på. Ved leasing følger bonusen leietaker.

Jeg skal kjøpe bil nummer to, hva får jeg i bonus?

Bonusklasse

Bonus ved neste hovedforfall uten sekad Bonus ved neste hovedforfall med en skade
75 % 6 år eller mer 75 % 6 år eller mer 75 % 1 år
75 % 5 år 75 % 6 år eller mer 70 %
75 % 4 år 75 % 5 år 70 %
75 % 3 år 75 % 4 år 70 %
75 % 2 år 75 % 3 år 70 %
75 % 1 år 75 % 2 år 70 %
70 % 5 år 75 % 1 år 60 %
70 % 4 år 70 % 5 år 60 %
70 % 3 år 70 % 4 år 60 %
70 % 2 år 70 % 3 år 60 %
70 % 1 år 70 % 2 år 60 %
60% 70 % 1 år 50 %
50 % 60 % 40 %
40 % 50 % 30 %
30 % 40 % 20 %
20 % 30 % 10 %
10 % 20 % 0 %
0 % 10 % - 10 %
- 10 % 0 % - 20 %
-20 % - 10 % - 30 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake