Hva lurer du på?

Hvordan sier jeg opp min campingvognforsikring?

Campingvognforsikringen er en helårs forsikring og kan sies opp ved hovedforfall, selskapsbytte eller ved opphørt forsikringsbehov. Med opphørt forsikringsbehov menes for eksempel at campingvognen ikke lenger er i ditt eie.

Forsikringen kan sies opp via Min side eller ved å sende oss en e-post.

Skal forsikringen flyttes til et nytt forsikringsselskap vil det nye selskapet sende oss en oppsigelse.

Tilbake