Hva lurer du på?

Hvordan sier jeg opp min fritidshusforsikring?

Fritidshusforsikringen er en helårs forsikring, og kan sies opp ved hovedforfall, selskapsbytte eller ved opphørt forsikringsbehov. Med opphørt forsikringsbehov menes for eksempel at fritidshuset ikke lenger er i ditt eie.

Forsikringen kan sies opp via Min side eller ved at du sender oss en e-post

Skal forsikringen flyttes til et nytt forsikringsselskap vil det nye selskapet sende oss en oppsigelse.

Tilbake