Hva lurer du på?

Hvordan sier jeg opp min verdigjenstandforsikring?

Verdigjenstandforsikringen er en helårs forsikring og kan sies opp ved hovedforfall, selskapsbytte eller opphørt forsikringsbehov. Med opphørt forsikringsbehov menes at verdigjenstanden for eksempel er solgt.  

Forsikringen kan sies opp via Min side eller ved å sende oss en e-post

Skal forsikringen flyttes til et annet forsikringsselskap vil det nye selskapet sende oss en oppsigelse.

Tilbake