Hva lurer du på?

Hvordan søker jeg om rettshjelp?

Rettshjelp må søkes om skriftlig. Melding om rettshjelp sender du til selskapet enten via e-post rettshjelp@codanforsikring.no eller post: 

Codan Forsikring

Postboks 523 Skøyen

0214 OSLO

Tilbake