Hva lurer du på?

Hvorfor er første faktura høyere med månedlig betaling?

Når du kjøper en forsikring er oftest forsikringsperioden for ett år om gangen.

Ved månedlig betaling er første betalingstermin noe høyere da det gjelder betaling for 35 dager. De resterende elleve terminene vil være betaling for 30 dager hver, og er derfor lavere. Totalt betaler du for 365 dager.

 

Du finner betalingsoversikten på siste side i forsikringsbeviset. 

Tilbake