Hva lurer du på?

Jeg har fått faktura om trafikkforsikringsavgift fra dere, men jeg forstår ikke beløpet

Trafikkforsikringsavgift erstatter årsavgiften man betaler for kjøretøy. Fra 2018 ble alle forsikringsselskap pålagt å kreve inn trafikkforsikringsavgift på vegne av staten.

 

Se døgnsatsen for trafikkforsikringsavgiften for ditt kjøretøy.

 

Du betaler trafikkforsikringsavgiften fordelt på samme betalingsterminer som du betaler forsikringen, men ved forsikringsperioder som løper fra en dato i 2017 og inn i 2018 kan du få en faktura alene med avgiften første gang. Se hva som gjelder for deg:

 

Hvis du har årlig betaling:

Med en forsikringsperiode fra en dato i 2017 til en dato i 2018 og med årlig betalingsplan har du allerede betalt for forsikringen, men du blir nå også fakturert for trafikkforsikringsavgift til staten for perioden 01.01.2018 til sluttdato på forsikringsavtalen. Ved fornyelsen din vil du få én faktura samlet med både betaling av forsikringen og trafikkforsikringsavgift for et helt år.

 

Hvis du har halvårlig betaling:

Hvis du har betalt første betalingstermin vil du bli fakturert for trafikkforsikringsavgift for perioden 01.01.18 frem til neste betalingstermin skal betales. Hvis du har betalt begge betalingsterminene vil du bli fakturert for trafikkforsikringsavgift for perioden 01.01.2018 frem til fornyelse av forsikringen.

 

Hvis du har fire betalingsterminer:

Dersom du har betalt kun første betalingstermin vil du bli fakturert for trafikforsikringsavgift for perioden 01.01.2018 frem til neste betalingstermin skal betales. Da vil neste betalingstermin inneholde betaling for forsikringen og trafikkforsikringsavgiften for de neste tre månedene. Det gjelder da videre for de neste kvartalsvise betalingsterminene.

 

Hvis du har månedlig betaling:

Ved månedlig betaling av dine forsikringer vil betaling av trafikkforsikringsavgift også faktureres månedlig i 2018. Du kan ha fått en faktura alene med trafikkforsikringsavgiften ved første fakturering, og den kan gjelde betaling for litt lengre enn en måned avhengig av når neste betalingstermin har forfall. Ta kontakt dersom du ønsker nærmere forklaring på din faktura. Videre skal alltid trafikkforsikringsavgiften faktureres månedlig sammen med betaling av forsikringen.

Tilbake