Hva lurer du på?

Jeg har flyttet mine forsikringer til dere men får fortsatt faktura fra mitt tidligere forsikringsselskap.

Det kan være at du har mottatt en sluttfaktura fra ditt tidligere selskap, eller så har ikke ditt tidligere selskap behandlet oppsigelsen fra oss og avsluttet forsikringene.

 

Kontakt først ditt tidligere selskap om hva fakturaen gjelder, så kontakt oss dersom forsikringene ikke er avsluttet hos dem.

Tilbake