Hva lurer du på?

Jeg har tapt arbeidsinntekt på grunn av ulykken. Dekkes dette av min ulykkesforsikring?

Nei, privat forsikring dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste.

Har du en ulykkesdekning gjennom arbeidsgiver, kan det være avtalt at også tapt arbeidsinntekt er dekket under forsikringen. Det vil fremgå av avtalen om dette er dekket eller ikke.

Tilbake