Hva lurer du på?

Jeg skal leie bil på ferie. Er egenandelen ved skade dekket av reiseforsikringen?

Ja, dersom du har Reise Pluss vil egenandelen du er ansvarlig for i henhold til leiekontrakten være dekket for inntil kr 20 000 per skadetilfelle.

Tilbake